Lệnh switch case trong php

Lệnh switch case dùng để xác định một danh sách các trường hợp, trong mỗi trường hợp sẽ có một đoạn mã

Có ba vấn đề chính lệnh switch case

  • Câu lệnh switch
  • Switch và if
  • Switch lồng nhau

1. Câu lệnh switch

Cú pháp

Trong đó switchcase và default là các từ khóa trong PHP.

Các chuỗi câu lệnh có thể là lệnh đơn (1 lệnh) ,lệnh ghép (kết hợp nhiều lệnh) và không cần đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn {}.

Ở mỗi dòng lệnh lựa chọn (case) nó sẽ so sánh xem biến truyền vào $variable có bằng với biến điều kiện $value_1, $value_2 hay không, nếu trùng với case nào thì những câu lệnh bên trong case đó sẽ được thực hiện, đồng thời dòng lệnh break sẽ kết thúc câu lệnh switch.

Nếu không có lựa chọn (case) nào đúng thì mặc định nó sẽ chạy vào chuỗi dòng lệnh trong default, lệnh default trong mệnh đề rẻ nhánh switch có thể có hoặc không.

Ví dụ: 

Viết chương nhập vào một số, dùng lệnh rẻ nhánh switch kiểm tra số đó nếu:

  • Bằng 0 thì xuất dòng lênh “0”
  • Bằng 1 thì xuất dòng lệnh “1”
  • Bằng 2 thì xuất dòng lệnh “2”
  • Các số còn lại xuất hiện dòng lệnh “Không có kết quả”

Kế quả

2. Switch và if

Lệnh If và lệnh Switch là 2 dạng lệnh rẻ nhánh trong PHP.

Tuy nhiên lệnh if vẫn linh hoạt hơn switch và tốc độ cũng nhanh hơn.

Ví dụ:

Kết quả

3. Switch lồng nhau

Ví dụ:

Kết quả:

4. Lời kết

Hy vọng chúng ta có thể hiểu được cách sử dụng lệnh switch case trong php và có những quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn giữa lệnh switch và lệnh if

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10