Câu lệnh if else trong PHP

“Nếu bạn cố gắng học bạn sẽ có kết quả tốt trong cuối kỳ thi”

– Câu có 2 vế như sau:

  • Vế thứ nhất: “Nếu bạn cố gắng học”
  • Vế thứ hai: “Bạn sẽ có kết quả tốt trong cuối kỳ thi”

– Như vậy, ta gọi vế thứ nhất là điều kiện, vế thứ hai là một điều gì đó sẽ đạt được khi thỏa điều kiện.

– Trong PHP cũng tương tự như vậy, nó kiểm tra một điều kiện và nếu điều kiện đúng thì một đoạn mã xác định sẽ được thực thi. Đó được gọi là “lệnh điều kiện” và trong PHP thì lệnh điều kiện được chia làm ba loại cơ bản:

  • Lệnh if
  • Lệnh if … else
  • Lệnh if … elseif … else

1. Khái niệm “điều kiện” trong PHP

Điều kiện thường là một “biểu thức so sánh hoặc logic” để đưa ra một giả thuyết

Ví dụ:

2. Điều kiện if trong PHP

Lệnh if dùng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện đó mà là đúng thì đoạn mã xác định sẽ được thực thi.

Cấu trúc như sau:

Ví dụ:

Nếu điều kiện “ta có 2 biến one = 90 và two = 70”. Nếu one lớn hơn Two là đúng thì xuất ra màn hình :

  • 90 lớn hơn 70

Kết quả

3. Điều kiện if … else trong PHP

Cú pháp

Ví dụ

4. Điều kiện if … elseif … else trong PHP

Cú pháp

Ví dụ

5. Lời kết

Bài này cũng chưa phải là chi tiết về câu lệnh if else trong php nhưng cũng đủ để chúng ta tự học để thực hành. Các bạn có thể đọc thêm bài này ở W3C

zalo
Chat Zalo
zalo
Facebook
phone
0559.59.69.10